• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Antikoagulačná liečba

Definícia - antikoagulačná liečba

Koagulácia znamená zrážanlivosť. Antikoagulačná liečba je liečba zameraná na rozpúšťanie trombov v krvnom obehu. Trombóza je život ohruzujúce kardiovaskulárne ochorenie. Rozlišujeme žilovú trombózu a tepnovú trombózu.

V prvom rade si rozoberme kontraindikácie zo svetových zdrojov a kontraindikácie, keď užívanie niektorých liekov v kombinácii s Bioquantom nezlepšuje stav

bioquant trombozaLaserové ožarovanie krvi má svoje kontraindikácie. Osobitne upozorňujeme, že kontraindikáciou je aj používanie liekov, ktoré spôsobujú fotocitlivosť.

Taktiež hemolytická anémia je v niektorých svetových zdrojoch kontraindikáciou k laserovému ožarovaniu krvi. Ide o predčasnú deštrukciu červených krviniek. Príčiny sú rôzne – infekcie, systémové choroby – lupus erytromatosus, jedy, lieky, toxíny, choroby pečene a obličiek a abnormálne imunitné reakcie, ako aj reakcia na zmeny teploty – tepelné alebo chladové protilátky, trauma, umelé chlopne v srdci, nadmerná záťaž. Ak sú červené krvinky citlivejšie, laserové ožarovanie im môže v malých dávkach a intenzitách pomôcť a sú štúdie, ktoré to preukazujú, ale môže nastať aj opačný jav a hovorí sa o fotohemolýze. Nastáva to však len pri veľmi vysokej hustote energie, mnohonásobne vyššej ako vystupuje z BIOquantu®. Aj tak však doporučujeme použitie výkonu na 3mW a zvýšenú opatrnosť pri tejto diagnóze. Taktiež je treba odlíšiť BIOquant® a laserové ožarovanie krvi v žile v tomto aspekte, nakoľko pri vnútrožilovom ožarovaní hustota energie je obrovská a pri BIOquante® nízka, a preto je BIOquant® omnoho blahodarnejší svojim účinkom.

Účinok niektorých liekov je veľmi zložitý, spôsobujú tvorbu mnohých komplexov cirkulujúcich v krvi, a nesmierna zložitosť reakcií, väzby komplexov na krvné bunky vedie k tomu, že u cca jedného z 1000 užívateľov môže fototerapia BIOquantom® vyvolať aj zložitejšie reakcie. Ak postupujete v adaptácii pomaly, Vaše reakcie po použití sa nezlepšujú a problémy neustupujú a už ste absolvovali jednomesačnú pomalú adaptáciu na BIOquant® a pokračujete podľa návodu v liečbe a necítite sa komfortne po a počas aplikácií, potom BIOquant® nie je pre Vás vhodný. Dajte ho radšej svojim zdravším rodinným príslušníkom.

Detoxikácia Bioquantom a prechodné zhoršenie stavu nie je dôvod na ukončenie liečby Bioquantom

Treba ale odlíšiť prechodné reakcie z vplyvu detoxikácie organizmu, ktoré u niekoho môžu byť dosť silné, podľa toho, aké látky sú v tele naakumulované. Kontrola výsledkov u lekára pred používaním a po používaní v rozsahu 1-3 mesiacov je  potrebná, aj pre Váš pocit istoty, že Vám BIOquant® pomáha. Ale to, že pomáha, garantujeme. Predsa však niekedy môžu nastať aj nepredvídané reakcie. Tak je to aj s očkovaním. Očkovanie 10 000 ľuďom vyhovuje a jednému ublíži. Prečo? To ešte nevieme.

Treba uviesť, že sila BIOquantu® je obmedzená. Znižuje riziko infarktu a mozgovej príhody, vzniku trombov a zrazenín a riziko pľúcnej embólie, riziko amputácií, dialýzy, oslepnutia u cukrovkárov... Ale ak životný štýl je taký, že BIOquant® nestíha naprávať následky, tak tu ani BIOquant®, ani žiadna liečba nepomôže. Preto si uvedomte, že Vaše zdravie je vo Vašich vlastných rukách. A ani BIOquant®,  ak sa o seba nebudete starať, nemusí na prehrešky stačiť. Hlavne ak ich je veľa a sú intenzívne.

Niektoré lieky na predpis, ktoré majú antikoagulačný účinok

Antitrombotické / antikoagulačné lieky pokrývajú nasledovné terapeutické kategórie:
• Inhibítory agregácie trombocytov / Platelet aggregation inhibitors
• Heparíny
• Fibrinolytiká
• Antagonisty vitamínu K 
• Priame inhibítory trombínu 
• Iné

BIOquant®, laserové ožarovanie krvi, má antikoagulačný účinok

bioquant trombozaBIquant®, laserové ožarovanie krvi, má antikoagulačný účinok. Znižuje viskozitu krvi, rozptýlenie krviniek ako erytrocytov, trombocytov, aktivuje makrofágy a biele krvinky, aktivuje enzýmy a znižuje adhezívne vlastnosti  trombocytov, podporuje fibrinolýzu, predlžuje INR. Normalizuje rozptýlenie elektrónov na povrchu erytrocytov a buniek na vaskulárnych stenách ciev. Zlepšuje priepustnosť ich bunkových membrán. Vlastne ovplyvňuje potenciály bunkových membrán a tým tok energií a látok cez ne prestupujúcich. Pridáva tvorbu väčšieho množstva ATP energie a tak bunky pracujú s vyššou rezervou a nevyčerpávajú sa príliš a nemusia vyrábať energiu v nevýhodnom bezkyslíkovom režime. Pôsobí antitromboticky svojim komplexným účinkom na viskozitu, reológiu a vlastnosti krvi a do krvi vylučované komponenty z krvných buniek.

Viac k INR: http://sk.wikipedia.org/wiki/INR

Hyperkoagulačné procesy sú ovplyvňované (prof. MUDr. Hanáček, CSc.): koagulačným systémom, antikoagulačným systémom – antitrombim III a c - proteínový systém závislý na vitamíne K, inhibítory tkanivového faktora a na fibrinolytickom systéme. Koagulačné a antikoagulačné látky navzájom reagujú pravdepodobne na povrchu cievneho endotelu. Cieľom je zabrániť tvorbe trombov. Vznikajú ale primárne a sekundárne vyvolané hyperkoagulačné stavy. Primárne sú deficit antitrombínu III, C alebo S proteínového systému, homocystinémia, disfibrinodegémie, poruchy tvorby plazminogenu. Patologické choroby zase menia funkciu endotelu, čím sa mení antitrombotická funkcia endotelu a dochádza k poruchám.

Laserové ožarovanie krvi funguje proti patologickým stavom v organizme a tkanivách orgánov a tak má korigujúcu funkciu na krv aj sekundárne, teda pôsobí proti sekundárne vyvolaným hyperkoagulačným stavom. BIOquant® je podľa nášho názoru najvhodnejšou doplnkovou liečbou, umožňujúcou redukovať lieky s vedľajšími nepraznivými účinkami a využívať vlastné sily a schopnosti organizmu, ktoré sú patológiami utlmené, ale predsa sa len v organizme nachádzajú. Treba ich len naštartovať.

Ďalej uvádzame niektoré zdroje, ktoré o tejto problematike pojednávajú:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18753070

http://www.healinglightseminars.com/listing/Blood%20-%20Effects%20of%20Laser%20Therapy.pdf

http://www.laserpartner.cz/lasp/web/cz/2003/0058.htm

http://www.interxclinic.com/WeberArticle.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9382224

http://www.springerlink.com/content/r348138118687108/

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/10445470050144038?journalCode=pho.1

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/pho.2004.22.477

http://abbs.oxfordjournals.org/content/39/7/484

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15684746

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11119074

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10149481

http://www.egla.de/downloads/DZALaserbloodirradiation.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8323235

František Kokoš, 24. 9. 2010