• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Kvasinky a mykoplazma, ulcerózne rany

BIOquant® a prevencia, BIOquant® a liečba rôznych ochorení, BIOquant® a detoxikácia, BIOquant® a odkyslenie, BIOquant® a alkalizácia tela, BIOquant® a kvasinkové infekcie, BIOquant® a mykoplazmatické infekcie. V nasledujúcom článku sa snažíme poskytnúť fakty a rady, ako na to. Pokiaľ Váš stav je závažný, vyhľadajte svojho lekára. Nenahrádzame odbornú lekársku pomoc.

Účinky Bioquantu v skratke

BIOquant® je v prvom rade prístroj na prevenciu a liečbu srdcovocievnych ochorení. Ovplyvňuje krv tým, že zlepšuje jej viskozitu a reológiu, oddeľuje erytrocyty od seba, cez koherentné elektromagnetické kmity zväzkov fotónov, ktoré vysiela cez krvné komponenty, aktivuje vitamíny, enzýmy a dodáva viac energie cez absorbciu fotónov v dýchacom reťazci našich jednotiek, ktoré vyrábajú energiu - to sú mitochondrie. Vďaka zlepšeným vlastnostiam krvi BIOquant® navodzuje lepší odvod kyslého CO2. Stúpa aktivita bielych krviniek, zlepšuje sa funkcia imunity a všetkých systémov organizmu. Rozptyľuje sa bielkovina fibrín v krvi, prebieha tzv. fibrinolýza, zlepšuje sa rozptýlenie trombocytov a ich adhézne sily klesajú, znižujú sa zrážanlivé vlastnosti krvi a pozoruje sa postupný nárast času INR, teda doby, kým nastane zrážanie krvi. Účinok je komplexný a systémový a naplno sa rozvíja, až keď v človeku prebehne detoxikácia, ktorá navodzuje prechodné zhoršenie stavu.

Odpady nás ničia...

odpady v krviV každom z nás, v obdobiach keď sme sa prejedali, viac vypili, priveľa fajčili alebo dýchali iné toxické plyny, prekysľovali sme sa, muselo dôjsť k mnohonásobným korekčným zásahom organizmu, aby telo mohlo správne fungovať. Keď odpadov bolo priveľa, dochádzalo k ich ukladaniu v organizme. Ak sme prekyslení a telo nevie odpad vylúčiť, ukladá ho v svojich tkanivách. pH krvi musí byť 7,365, teda musí byť mierne zásadité. Inak telo siaha do zásob svojich alkálií, a keď ich vyčerpá, siaha na vápnik aj našich kostí. Ak sa nepoučíme a nepijeme dosť čistej vody, odpady sa obaľujú v tuku, aby nemohli škodiť, a časť z nich sa vo forme toxínov ukladá najprv v medzibunkovom priestore a neskôr aj v samotných bunkách. Rakovina a celé množstvo ďalších chorôb je prejavom odpadov a toxínov v našich telách a ich degeneratívneho účinku na naše bunky, pričom sa poškodzuje DNA a RNA, až nakoniec sa delia silne poškodené bunky a tak mutujú. Odpady a škodlivé látky v nás produkujú aj mnohé mikroorganizmy, čo v nás žijú. Odpady sa dajú odstrániť, ak svojmu telu k tomu intenzívne pomôžeme. Hlavné opatrenia sú: úprava stravy, pitie dostatku tekutín, hlavne kvalitnej vody, pohyb s vyvolaním potenia sa a pohybu lymfy v lymfatickom systéme a nastolenie stavu perfektnej krvi, ktorá vedie k perfektnému fungovaniu orgánov zodpovedných za jej čistenie.

Prekyslenie organizmu je živná pôda pre mikroorganizmy...

odpady v krviAk nič nerobíme alebo zanedbávame čo i len jeden faktor, rokmi sa dopracujeme k výsledku, že 90% ľudí má závažné problémy. V dôsledku nesprávneho životného štýlu trpíme na starecké choroby ako demencia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba, vznikajú srdcovocievne problémy, výrazne sa zhoršuje stav našej krvi, v našich orgánoch sa vyčerpávajú zásoby komponentov potrebných na kompenzáciu prekyslenia, až nakoniec naše telo začína byť kyslé. V kyslom prostredí sa darí parazitom, kvasinkám, plesniam, vírusom a baktériám, nefunguje normálne ani imunitný systém. Nakoniec sa naše telá stávajú živnou pôdou pre tieto látky, ktoré náš stav už zhoršujú oveľa rýchlejšie, a počet diagnóz, ktoré zistia lekári, narastá. Máme osteoporózu, artritídy, ulcerózne rany, zanášanie ciev, hustú krv, zlú funkciu orgánov, infekcie v rôznych častiach tela, problémy s  prostatou, na pokožke rôzne hnisavé vyrážky, lebo už nefunguje správne pečeň ani obličky ani lymfatický systém. V okolí kvasiniek, zhlukov baktérií, naše bunky degenerujú veľmi rýchlo. Vidno to pri analýze živej krvi, kde v okolí takýchto zhlukov erytrocyty strácajú svoj tvar a formu a trpia toxicitou prostredia.

Obrázok: Parazit na obrázku živej krvi.

Vážna diagnóza je častokrát dôsledok zlého životného štýlu

Kde sme sa to dostali? Prečo sme nezasiahli skôr? Prečo práve ja musím mať tú chorobu? A väčšina liekov len napráva následky choroby a neodstraňuje príčinu. Ani sa to nedá, lebo príčina je na začiatku - a to bol náš nezodpovedný a nesprávny životný štýl. Nevážili sme si svoje telo, nechápali ho, nevideli jeho varovné signály, iba sme sa náhlili do práce a nevšímali si, čo nám naše telo hovorí.

V nasledujúcich článkoch v roku 2011 sa Vám budeme snažiť prinášať rady, ako postupovať pri diagnózach, ktoré vás trápia, pretože genéza vývoja chorôb je u každého iná, iné sú naše telá, iné vplyvy a každý máme náš slabý článok kdesi  inde, čo sme zdedili po predkoch. Práve to si vyžaduje u každého individálny prístup. Veľa vecí však platí pre každého rovnako.

Porovnávaním výsledkov analýz živej a suchej krvi sme prišli k nasledujúcim záverom

Výsledky analýz živej a suchej krvi ukazujú nielen u nás, ale po celom svete, že mladí ľudia sú na tom so stavom krvi najlepšie a že s každým desťročím sa stav zhoršuje u všetkých plošne, aj u jednotlivcov. Každým rokom nášho veku je stav krvi horší. Najprv nám takto krv signalizuje daj si pozor, lebo krv musí byť perfektná. Keď to telo nezvláda, končí to ako rozvíjajúca sa patológia v niektorom alebo aj viacero orgánoch a následne zlý stav krvi je nevyhnutný, lebo už jej stav ovplyvňuje nesprávne fungujúci orgán. Ak do tohto zasiahnete včas a napravíte stav krvi, napraví sa aj stav v orgáne, kde vzniká problém. Ak sú následky trvalé, už len zmierňujete vývoj, ktorý ste sami spôsobili.

BIOquant® ovplyvňuje práve krv, lebo krv je zrkadlom zdravia.

odpady v krviJeho účinok je komplexný a systémový. Robí nielen to, čo 15 liekov dohromady - liekov, ktoré obvykle užívajú srdciari, tlakári, hypertonici, diabetici - ale aj podporuje účinok týchto liekov. Takže ide synergicky s liekmi, ale bez vedľajších účinkov. Zlepšuje pružnosť membrán erytrocytov, znižuje viskozitu krvi, zlepšuje sa priepustnosť membrán buniek a tak sa lieky dostávajú všade a ľahšie, ich účinok stúpa aj v oblastiach edémov a zápalov. Ak si nasadíte BIOquant®, spúšťa sa detoxikácia. Usadeniny a toxíny sa začínajú rozpúšťať a prechodne sa cítime horšie. Ak je toxínov priveľa, spôsobujú dokonca nárast krvného tlaku a zhoršenie stavu koagulácie krvi. Preto ľudia so závažným stavom musia s BIOquantom® postupovať pomalšie ako relatívne zdraví a mladší ľudia. Z ciev sa uvoľňujú a postupne sa rozpúšťajú aterosklerotické usadeniny, ktoré sú vlastne tiež odpad. Ak však nezačneme v tomto momente piť dostatok vody, toxíny a odpady z tela ani nedostaneme. Detoxikačné náplasti ako doplnok doporučujeme každému, kto začína s BIOquantom®. A pitie veľkého množstva vody. Inak sa odpad znova usadí a efekt sa dostaví až za dlhú dobu a to len keď budeme správne hydratovaní a koncentrácie škodlivín v krvi poklesnú tak, že bude možné rozpúšťať ich tuhé usadené formy v organizme a vyplavovať ich von. Budú sa rozpúšťať veľmi dlho. Len vtedy, ak sme dostatočne hydratovaní, dochádza k spracovaniu odpadov cirkulujúcich v krvi pečeňou a obličkami a k ich vylúčeniu z tela. Detoxikácia pokožkou, teda potením sa, je vtedy žiadúca. Ak sa nezapotíme, tak aspoň trocha ponamáhajme naše svaly, aby sme vytlačili odpad aspoň z lymfatického systému a odviedli ho spomedzi buniek preč, aby sa dal odstrániť. Pre tieto rozdiely niekomu BIOquant® zaberá veľmi rýchlo a u niekoho to trvá dlhšie. LDL cholesterol postupne klesá a tlak krvi ako i mnoho iných symptómov sa normalizuje. Ak však nezačnete s BIOquantom® piť, účinok sa nemôže dostaviť.

Príklad: Liečba ulceróznych rán

ulcelarna ranaPríklad ulceróznych rán uvádzam len na ukážku, ako to funguje a ako sa dá pristupovať k vlastnému telu a riešeniu problému. V roku 2010 rok ma navštívil pán s hnisavými ranami na ľavej dolnej končatine, ktoré až zapáchali, vytekal z nich hnis a celá noha bola spuchnutá takmer na dvojnásobok jej bežných rozmerov. Čítal o BIOquante®, tak si ho kúpil. Stav koagulácie krvi na mikroskope bol zlý. Rešpektoval rady lekára aj naše rady a postupne zvyšoval dávku BIOquantu®, až dosiahol perfektný stav krvi. Ale rana sa nehojila. Hnis svedčil o infekcii baktériami, ktoré boli v cievach v povrchových vrstvách v nohe v takom množstve, že blokovali prietok krvi a darmo krv cirkulujúca v tele už bola perfektná. To, čo bolo zablokované, neustupovalo. Vybral aj dvoje antibiotiká, ktoré predpísal lekár, ústup bol len minimálny. Rana svrbela a pán už dokonca spával s vedrom medzi nohami, aby si ju počas spánku neškrabal tou druhou nohou. Pripojili sme k liečbe BIOquantom® aj ožarovanie zvonka modrou a červenou farbou prístrojom BIOgene. Pán pociťoval oveľa intenzívnejšie účinok červenej, menej pociťoval modré svetlo a najviac pociťoval červené laserové svetlo z prístroja ZAC, ako také ihličky a pichanie. No na baktériovú infekciu takéhoto rozsahu to nestačilo. Problém ma dlho trápil a videl som, že je potrebné nájsť niečo, čo by malo silný dezinfekčný účinok a pôsobilo zvonka. Lebo keď zvnútra nezabrala ani kombinácia BIOquant® a antibiotiká, pričom BIOquant® zvyšuje ich účinok, v miestach, kam sa antibiotikum nedostane, nemôže ani zaberať. Videli sme, že nato sa musí ísť zvonka. Dezinfekčné mastičky fungujú len chvíľu v kontaknej vrstve, keď to zreaguje, účinok mastičky končí. Do hĺbky sa to nedostane. Zvažoval som ozón, či už plynný, kedy sa ozón fúka do plastového rukávu obklopujúceho ranu, alebo krémy s vysokým obsahom ozonidov so silným dezinfekčným účinkom, ale keď nezabrali antibiotické mastičky, trebalo iné riešenie. Zvažoval som UV svetlo s vysokou energiou fotónov a silným dezinfekčným účinkom, ale to by pôsobilo len na povrchu a do hĺbky sa nedostane kvôli svojej vlnovej dĺžke a silnej absorbcii v povrchových vrstvách. Zvažoval som aj dezinfekčné oleje, no nakoniec som objavil tekutinu Dermacyn na výstave v Brne od firmy A care. Z chemického zloženia som vyčítal princíp dezinfekčného účinku, pánovi som vysvetlil, ako to funguje, a doporučil som mu Dermacyn a aj iný produkt, ktorý uvoľnuje ClO2. Ide o silne dezinfekčný plyn a ak sa napenetruje do pokožky, tie baktérie musí zabíjať. Z cenových dôvodov, pretože by bol potreboval Dermacyn na vedrá, sa pán rozhodol pre ClO2. Ak by niečo nezačalo účinne tú infekciu ničiť, tak by pán príšiel o nohu. A plyn ClO2 spolu s BIOquantom® už zabral. Pravidelná kúpeľ rany vo vedre s obsahom plynného ClO2 a udržiavanie perfektnej krvi s BIOquantom® znamenalo porážku baktérií od povrchu až do vnútra. Rana sa začala sťahovať, noha odpuchla a dnes je to už perfektné. Pán sa začal usmievať a vidí, že zvíťazil. Obnovila sa pokožka, vytvorili sa nové kapiláry. BIOquant® podporuje ich tvorbu. Hrubšie cievy sa vyčistili od baktérií, zrazenín a ich toxínov a vďaka BIOquantu® ich jeho telo zvláda postupne vylučovať ako odpad cez detoxikačné mechanizmy. Samozrejme, že pán používal aj detoxikačné náplasti na chodidlá počas tejto detoxikácie, ktorá v ňom prebiehala. Sme radi, že sme našli riešenie pre tohto pána a uvádzam to ako príklad, ako pomôcť pri liečbe takýchto otvorených a infikovaných rán. ClO2 sa používa dokonca aj na dezinfekciu pitnej vody, reaguje lepšie ako chlór, preto aj obyčajná pitná voda sa s jeho prídavkom mení na dezinfekčný prostriedok. Jeho sila sa nastavuje koncentráciou alebo riedením. Nie je pravda, že neovplyvňuje naše užitočné črevné baktérie alebo že neublíži ľudským bunkám. Vo vyšších koncentráciách je to žieravina. Navodzuje silný oxidačný stres a leptá tkanivá. Prípad uvedeného pána svedčí o tom, že každá infekcia, ktorá sa vymkne kontrole, môže spôsobiť závažné zdravotné komplikácie v mieste, kde sa nachádza, dokáže úplne zablokovať prietok krvi, postihovať okolité bunky, zvyšovať stav koagulácie a zrážania krvi. Pritom je jedno, či sa infekcia na dané miesto dostala zvnútra alebo poranením zvonka. Skutočne obmedzuje prietok krvi v problémovej oblasti a to ešte viac zhoršuje stav.

Mykoplazmatické infekcie, kvasinky, chlamýdie

mykoplazmaIné závažné ochorenia, na ktorých pracujeme, sú mykoplazmatické infekcie, kvasinky a chlamýdie. Stav ľudí, ktorí majú tieto ochorenia, sa rýchlo zhoršuje a ani nevedia, že toto ochorenie majú. Pritom kvasinky sa objavujú u viac ako polovice vyšetrovaných ľudí a aj mykoplazma je stále častejšia. Najhoršie je, že je to vidieť v krvi, a to znamená, že rozšírenie v tele je masívne, postihuje to takmer hociktorý orgán. Mozog, srdce, pečeň, obličky... Najrozšírenejšie sú kvasinky, no aj mykoplazmy pribúdajú. Oboje vidieť na mikroskope a pokiaľ sa krv nehýbe a stojí na sklíčku, vidíme, ako rýchlo kvasinky pribúdajú. To isté sa deje v našich kĺboch, tam, kde je sérum v pokoji, sa darí týmto parazitom vynikajúco. Okolité tkanivá trpia, zakysľujú sa a kyselina močová môže meniť formu z tekutej do kryštalickej. Ale kandidy/kvasinky môžu byť v hociktorom orgáne. Aj masívne rozmnoženie mykoplazmy viditeľné na erytrocytoch je u mnohých závažnejších chorôb sprievodným javom a niekedy len signalizuje, že problémy sa blížia. Ak sa nič neurobí, následky môžu byť závažné. Ako sa vysporiadať s týmito ochoreniami, na tom práve pracujeme. Určite odporúčame výživový doplnok Cordyceps s Reishi.

Určite však každý, či už problémy tohto typu má alebo ešte nie, neurobí chybu, ak sa začne starať o svoje telo, bude mu dávať to, čo potrebuje vo forme potravy a nápojov, ak prejde na zásaditý životný štýl, ak si bude udržiavať perfektný stav krvi s pomocou BIOquantu® a bude pridávať každý deň trocha pohybu, aby prúdenie telových tekutín, detoxikácia a imunita bola podporená aj takouto cestou. Dúfame a veríme, že ak zvládnete udržanie pH ranného moču na úrovni 7,5 a viac dlhodobejšie, tak vaše telo sa čiastočne vysporiada aj s kvasinkami aj mykoplazmami, aj baktériami a zápalmi. Preto začneme pridávať aj rady, ako dosiahnuť takéto výsledky, a priekopníkom je  Dr. Young, ktorý veľa vyskúmal. My k týmto postupom, pretože je ich veľa, ako aj doplnky sú rôzne, doporučujeme BIOquant® ako katalyzátor reakcií ako prostriedok na detoxikáciu a odkyslenie pĺúcami, pokožkou, pečeňou a obličkami cez perfektný stav krvi. Navyše aktivuje enzýmy a tak sa proces urýchľuje. BIOquant® ako prostriedok so silnými antioxidačnými účinkami vám dodá viac chuti, sily a vytrvalosti na ceste k zdraviu. Zdravie je totiž stav, ktorý treba dosiahnuť a udržiavať ho. Ak sa nevydáte touto cestou, druhou cestou je choroba. Tieto dve cesty sú rôzne dlhé, jedna je príjemná, pohodlná a dlhá, je to cesta zdravia, na druhej sú bolesti, problémy a trápenie, je to kratšia cesta a volá sa choroba. Treba si vybrať. Preto prevencia je najlepšia liečba. Od dnes každé ráno kontrolujte pH svojho moču. Zmeňte stravu na zásaditejšiu. Detoxikujte sa pravidelne. Ak sa dá, používajte BIOquant® podľa vášho stavu od 2 aplikácií týždenne až po dve aplikácie denne. Pridajte pohyb. Pite veľa vody. Udržujte vo svojom tele zdravé prostredie pre život a funkciu vašich buniek. V takom prostredí mikroorganizmy a parazity budú ustupovať.

František Kokoš, 6. 1. 2011