• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Dôležité

Bioquant a obdobné prístroje, Bioquant a certifikát

Bioquant má medicínsky certifikát

Vážení zákazníci,


Spoločnosť Yalong Trade s.r.o sa venuje výskumu a výrobe laserových prístrojov BIOquant od roku 2007, teda 10 rokov. Máme viacero patentov, absolvujeme kongresy, výstavy a venujeme sa problematike.

Medicínske CE spoločnosti na prístroj BIOquant NS je pre Vás zárukou :

Kvality,
Bezpečnosti
Minimalizácie rizík
Liečivého účinku
Výkonnnostných parametrov.
Overovania spokojnosti zákazníkov atď.

Získať medicínske CE je náročnou a drahou záležitosťou, musí sa previesť množstvo testov, vypracovať technická dokumentácia k produktu a musí sa udržiavyť systém riadenia kvality. Každý rok podliehame auditom.

Preto medicínske CE podľa smernice 93/42 EHS je zárukou, že Váš prístroj všetky požiadavky kladené na zdravotnícke pomôcky spĺňa.

Pretože mnohí predajcovia lákajú zákazníkov na kúpu prístroja BIOQUANT a pritom však zákazník obdrží úplne iný produkt, dajte si pred kúpou záležať na tom, aby ste vedeli čo kupujete a či  medicíske CE na daný prístroj ja platné.

Ing.František Kokoš

Prečo si vybrať originálny Bioquant Vám poradí sám výrobca.

Tému diskutovala pracovníčka Kingray s.r.o priamo s Ing. Kokošom.

Výrobca prístroja Bioquant TM je spoločnosť Yalong Trade s.r.o..Opýtali sme sa Ing.Františka Kokoša na jeho názor na rozdiely v parametroch a v kvalite svetla rôznych výrobcov obdobných prístrojov ako je Bioquant.

Citujeme:

Vážení zákazníci,

Lasery na ožarovanie krvi sa stávajú veľkým hitom. Zaslúžila sa o to najviac naša spoločnosť Yalong Trade s.r.o., ktorá ich začala robiť ako prvá v Európe, ak hovoríme o prístrojoch na domáce použitie. Je len veľmi sympatické ak nám zatelefonuje starší  človek a pýta sa "Vy ste tá firma čo predáva prístroj na okysličenie krvi?". Vtedy pociťujem veľkú radosť ako si to starí ľudia vedia zapamätať a interpretovať.

Venujeme sa im od roku 2007 a nakúpili sme všetko, čo bolo dostupné vo svete, aby sme načerpali skúsenosti a spoznali detaily v riešeniach a rozdiely medzi nimi. Zúčastnili sme sa mnohých kongresov a seminárov. Sme členom ILSA asociácie. Sme výhradný distribútor aj laserov Weberneedle z Nemecka…

Riešenie nosového aplikátora u prístroja Bioquant sme patentovali a navyše sme vytvorili nový patent, ktorý sme podali v mnohých krajinách a ktorý posúva kvalitu svetla ešte ďalej ako je tomu teraz. Prinesieme vám toto riešeniu v priebehu dvoch- troch rokov, kým ukončíme vývoj a všetky testovania.

Postupne sme sa menili tak, ako sme rástli. Z distribútora sme sa stali OBL výrobcom a dnes sa stávame OEM výrobcom a v najnovšom produkte máme zakomponovanú podstatnú časť nášho know how, patenty, obchodnú známku, technické riešenie do najmenších detailov.

Sú skutočne tieto prístroje tak účinné?

Odpoveď znie áno, niektoré sú, iné nie.

Od čoho to závisí?

Závisí to od svetla a jeho vlastností.

A práve vlastnosťami svetla sa tieto produkty líšia.  AK si takýto produkt kúpite dostávate aj rôznu úroveň služieb a aj v tom sa líšime. Častokrát nás kontaktujú zákazníci podobných systémov, či by sme ich neopravili, lebo nevedia ako a kde sa môžu domôcť opravy.

Stretli sme sa pri predaji s tým, že boli zneužité naše certifikáty a tak sme ich stiahli zo stránok. Niektoré firmy zneužívali našu obchodnú známku na propagáciu iných podobných produktov, ktoré sa rozhodli predávať. Niektorí predajcovia presviedčajú zákazníkov, že predávajú BIOquant a nakoniec ponúknu iný prístroj. Ďalšie, čo nás stretlo bolo zneužitie informáciách o našich partneroch a tak sme stiahli aj tieto informácie a museli sme zmeniť systém predaja. Zobrazovanie koncových cien sa taktiež obrátilo proti nám, pretože si mnohí myslia, že keď lacno kúpia hocičo, tak ich to oprávňuje tvrdiť taktiež hocičo a predávajú potom s nižšou  cenou, len  aby nalákali zákazníka. Taktiež keď sme na začiatku zverejnili všetko o metóde, aj to sa obrátilo proti nám, lebo sme konkurencii ponúkli časť v spracovanej podobe. Došlo k odkopírovaniu našich stránok  a našich textov a dokonca aj náš patent bol zneužitý. Aj obdobné laserové prístroje používajú riešenie nosového aplikátora, ktoré spadá pod náš patent. Každý predaj tohto produktu porušuje práva na ochranu našej firmy a produktov.

Načo si preto dávať pri kúpe pozor?

Aby na produkte bolo naozaj meno BIOQUANT  s (R) alebo ™ symbolom. Zatiaľ sa nikto neodvážil dať na konkurenčný produkt našu obchodnú známku.

Ak by sa to stalo, colný úrad  kdekoľvek v EU by zakročil proti takýmto napodobeninám podobne ako je to aj s iným značkami.

Ak sa rozhodnete pre laser na ožarovanie krvi odporúčame Vám kúpiť značkový prístroj BIOquant. Získavate s ním záruku účinkov ako opisujeme,  servis,  možnosť zámeny za modernejší model v budúcnosti v nízkej cene a tak môžete byť účastníkom vylepšovania jeho vlastností ako i svetla z tohto prístroja.

Prajeme Vám aby ste svoje zdravie zlepšili zlepšením vlastnosti Vašej krvi za pomoci prístroja BIOQUANT™.

Ing.František Kokoš za spoločnosť Yalong Trade s.r.o. (výrobca prístroja BIOQUANT™)

Kúpiť v našom eshope