Youtube video

Youtube video

Nájdete ukážky užívateľov a neužívateľov prístroja Bioquant NS a zlepšenie stavu.

Nájdete tu: https://www.youtube.com/channel/UCXalcuki2s4eNnMLdv8C6jQ

Čo je krvná reológia?

Reológia – (gréc. rhei = tiecť) je vedecký odbor zaoberajúci sa deformáciou a tokovými vlastnosťami tekutých látok

Reológia krvi (hemoreológia) – veda o toku krvi vo vzťahu k tlaku, prietoku, objemu a odporu v cievach, špeciálne vo vzťahu k viskozite a deformácii červených krviniek pri mikrocirkulácii krvi

krvinky

Obrázok vľavo: Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané, ako to vidíte na prvom obrázku. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovanie atď. Toto, ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov, je príčinou sťaženého prietoku krvi v najtenších kapilárach. Srdce musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Pokiaľ to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú. Môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v oblastiach s nedostatkom kyslíka.

Obrázok vpravo: Po ožarovaní BIOquantom® sa krv a jej vlastnosti okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. V porovnaní s počiatočným stavom sa zvyšuje špecifický povrch erytrocytov m2/g, čím dochádza k značnému zlepšeniu schopnosti erytrocytov viazať kyslík aj oxid uhličitý.

Ako by to nemalo vyzerať

 

zhoršená krvná reológia

zhoršená krvná reológia

Ilustratívne obrázky erytrocyty

 

zhoršená krvná reológia

cievy erytrocyty

cievy erytrocyty