• Test

    Bioquant NS

Youtube video

Youtube video

Nájdete ukážky užívateľov a neužívateľov prístroja Bioquant NS a zlepšenie stavu.

Nájdete tu: https://www.youtube.com/channel/UCXalcuki2s4eNnMLdv8C6jQ

Čo je krvná reológia?

Reológia – (gréc. rhei = tiecť) je vedecký odbor zaoberajúci sa deformáciou a tokovými vlastnosťami tekutých látok

Reológia krvi (hemoreológia) – veda o toku krvi vo vzťahu k tlaku, prietoku, objemu a odporu v cievach, špeciálne vo vzťahu k viskozite a deformácii červených krviniek pri mikrocirkulácii krvi

krvinky

Obrázok vľavo: Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané, ako to vidíte na prvom obrázku. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovanie atď. Toto, ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov, je príčinou sťaženého prietoku krvi v najtenších kapilárach. Srdce musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Pokiaľ to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú. Môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v oblastiach s nedostatkom kyslíka.

Obrázok vpravo: Po ožarovaní BIOquantom® sa krv a jej vlastnosti okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. V porovnaní s počiatočným stavom sa zvyšuje špecifický povrch erytrocytov m2/g, čím dochádza k značnému zlepšeniu schopnosti erytrocytov viazať kyslík aj oxid uhličitý.

Ako by to nemalo vyzerať

 

zhoršená krvná reológia

zhoršená krvná reológia

Ilustratívne obrázky erytrocyty

 

zhoršená krvná reológia

cievy erytrocyty

cievy erytrocyty

Kúpiť v našom eshope