• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Chorvátsko 2012

Boli sme pozvaní na Medzinárodný laserový medicínsky kongres, 30. výročie, Opatija - Chorvátsko, 28. - 30. júna 2012.

Trilógia kníh, referátov a štúdií z oblasti laserových aplikácií v medicíne, spoločne so štvrtou knihou zhŕňajúcou predchádzajúce tri knihy.

Zlatko Simunovic, MD, FMH, ass.prof. a čestný prezident EMLA. EMLA bola organizátorom kongresu.

Hlavné témy:

-       Basic science / Základné vedy

-       Thermal or surgical laser / Termické vs. chirurgické lasery

-       Athermal or low power laser (LLLT) / Atermicke vs. nízkovýkonové lasery

-       Dentistry thermal and athermal laser / Zubné lekárstvo a termické a atermické lasery

-       Workshops / Pracovné mítingy

-       Exhibition / Výstava

Čo nás najviac zaujalo:

  • Prednášky a workshopy Dr. Michaela Webera a jeho prezentácie laserového ožarovania krvi a jej komponentov v žile, laserová akupunktúra, liečba bolesti chrbta, kolien, tzv. intersticiálna aplikácia. V princípe ide o podkožnú aplikáciu laserov s využitím kanyly a optiky napojenej na laser vhodného výkonu. Lasery tohto typu sa aplikujú aj u onkologických pacientov s využitím látok spôsobujúcich fotocitlivosť nádorových buniek. Aplikácia vhodného lasera spúšťa apoptózu nádorových buniek. S firmou Webermedical sme podpísali zumluvu o spolupráci a po vykonaní evidencie v ŠÚKL budeme ich distribútorom. Viac detailov bolo odprednášaných na seminári vo Frankfurte, ktorý sa uskutočnil 11. augusta 2012 a ktorého sme sa zúčastnili.

S firmou Weber Medical sme podpísali zmluvu na niekoľko rokov na distribúciu ich laserov a k uvedeným produktom pripravujeme osobitnú stránku, kde sa o nich dozviete viac.

  • Zaujali nás aplikácie laserov pri liečbe bolesti, stiahnutého svalstva a šliach, prednášky so skúsenosťami s takými aplikáciami. Výsledky sú až neuveriteľné a postupne, ako dochádza k uvoľňovaniu stiahnutí, dochádza aj k rastu ošetrovaných osôb so skoliózou. Táto diagnóza sa dá lasermi častokrát vyliečiť úplne.
  • Zaujímavé boli aj aplikácie laserov v akupunktúre a praktické ukážky reakcie ľudí na ošetrenie alebo aj diagnostika citlivosti ľudí, resp. ich náchylnosti na určité látky, možnosti testovania rizika vedúceho k ochoreniam. Zaujímavá bola prednáška prof. Bahra z Nemecka, viac info na www.energiemeridian.de. Prof. Bahr prepojil čínsku meridiánovú teóriu s čakrami http://www.energiemeridian.de/2.html. Prednášal o diagnostike pomocou bodov na pravej ruke, kde body mínus 4 EN až mínus 1 EN sa dajú použiť na diagnostiku nádorového ochorenia, test predispozície a tieto body nájdete tu: http://www.energiemeridian.de/1.html
  • Vzhľadom k obrovskému množstvu nových poznatkov, tieto Vám prinesieme postupne, pretože musíme opätovne prečítať všetky prednášky a vyselektovať informácie tak, aby boli prospešné a čo najjednoduššie využiteľné pre zdravie ľudí.

Ing. František Kokoš

Revúca, 7. augusta 2012