• bioquantcouple
 • Test

  Bioquant NS

Beverungen 2013

Kongres sa konal za účasti množstva účastníkov a vystupujúcich z celého sveta. Viedol ho Dr. Med. Michael Weber, ktorý celý svoj život zasvätil laserom a ich aplikáciám a jeho firma je výrobcom laserov, na vnútrožilové ožarovanie krvi, ktorých použitie sa rozšírilo na traskutánne, sublinguálne, transkraniálne, intersticiálne a ďašie aplikácie.

Vedenia sa ujal aj Univ. prof. Gerhard Lischer z univerzity Graz

Hlavné témy:

 • Terapia medicínskymi lasermi
 • Intravenózna laserová terapia
 • Intersticiálna a intraartikulárna laserová terapia
 • Transkraniálna laserová terapia
 • Fotodynamická terapia tumorov
 • Intravenozna kyslíková terapia
 • Terapia kmeňovými bunkami
 • Akupunktúra lasermi (laserovými ihlami)

Vzhľadom k obrovskému rozsahu tém a úspechov, ktoré sa dosahujú v oblasti využitia laserov Vám prinášame do pozornosti len  informáciu o Koenzýme Q1 a firme Webermedical:

 • Koenzým Q1, teda NADH je látka, ktorá umožňuje bunkám zvýšiť produkciu ATP, teda energie pre život buniek a plnenie ich funkcií., bola predmetom viacero klinických skúšok samostatne alebo v spojitosti s laserovým ožarovaním krvi. Je prínosom nielen pri chorobách ale aj stavoch vyčerpanosti, únave svojim všeobecne energizujúcim pôsobením. Táto problematika nás natoľko zaujala, že pripravíme registráciu, na kongrese prestavených produktov, vysokej kvality z Rakúska. Najmä preto, že spojenie NADH a laserov BIOquant, kde NADH vstupuje do procesu získavania energie na začiatku procesu a fotóny BIOquantu po absorbcii fotónov v Cytochróm C oxidáze synergicky môžu dvíhať produkciu ATP a pôsobiť tak kompenzačne proti mitochondriálnej dysfunkcii. N9sledne sa môže ovplyvňovať zlepšovanie stavu množstva ochorení normalizujúcim spôsobom.

 

Ošetrenia niektorých stavov bolesti sú už hradené nemeckými zdravotnými poisťovňami, nakoľko takáto liečba je efektívna a v končnom dôsledku  lacnejšia ako klasické postupy.

 

Ing. František Kokoš, júl 2013