O BIOquante®

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.

BIOquant® je určený pre celú rodinu, pre zdravých aj chorých, mladých aj starých. Odporúčame ho každému pre lepší a kvalitnejší život, vhodný na domáce použitie, ako aj na použitie v nemocniciach a liečebných centrách. BIOquant® je registrované medicínske zariadenie podľa príslušných štandardov.

Efektívnosť metodiky BIOquantu® je porovnateľná s vnútrožilovým ožarovaním krvi, ale svojou neinvazívnosťou umožňuje oveľa viac aplikácií, a tým má aj oveľa väčší efekt na krv a jej komponenty.

Najnovší model: Bioquant NS zdravotnícky pomôcka

  • platný medicínsky certifikát
  • v databáze ŠUKL - Štátny ústav pre kontrolu liečiv
  • slovenský výrobca a záručný a pozáručný servis na Slovensku
IMG9104.jpg

Charakteristika BIOquantu®

BIOquant® je polovodičové laserové zariadenie s vlnovou dĺžkou 650nm a intenzitou 3, 4, 5 mW vyvinuté pre ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, pričom stimuluje dôležité meridiány v nosnej dutine a oblasť hemikránie (podlebečná oblasť).

Viac info

iStock000013792836Small

Všeobecne

Popularita laserovej liečby neustále rastie. Existuje veľké množstvo laserov s rozličnými vlnovými dĺžkami a intenzitou, ktoré sa používajú vo viacerých oblastiach medicíny ako je dermatológia, kozmetika, chirurgia, kardiológia atď.

Viac info

iStock000005787159Small

Mechanizmy účinku

Laserové ožarovanie krvi je založené na princípoch krvnej reológie (hemoreológie), regulácie telesných funkcií a laserovej biológie.

Viac info

krvinky-kupene.jpg

Metódy LOK

Existujú 3 metódy laserového ožarovania krvi: intravazálna (intravenózna, vnútrožilová), transkutánna (povrchová) a intranazálna (vnútronosová) metóda. Intravazálne laserové ožarovanie krvi znamená ožarovanie krvi priamo vložením optického vlákna...

Viac info

HiRes

BIOstimulácia

Biostimulácia vzniká, keď fotón alebo elektromagnetická vlna stimuluje živé bunky.

Viac info

iStock000017024706Medium

Svetlo

Svetelná terapia patrí do oblasti medicíny, ktorá používa na liečbu ochorení svetlo so špecifickými vlastnosťami ako sú vlnová dĺžka resp. farba, intenzita, modulácia frekvenciami, čas pôsobenia, výkon  atď. Svetlo...

Viac info

iStock000013117647Medium

Ako funguje

Analýza živej krvi pred a po aplikácii Bioquantu Keď sú monochromatické, koherentné, polarizované fotóny s nízkou intenzitou vypudené do krvi cez nosnú dutinu, ovplyvňuje sa krv a krvné...

Viac info

iStock000017457723Medium

Indikácie

Liečba a prevencia srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení úpravou krvných vlastností (krvná reológia).

Viac info

iStock000005623222Medium-zmensene.jpg

Kontraindikácie

Používanie prístroja je kontraindikované pri stavoch spojených s krvácaním (hemoragické stavy), pri aktívnych nádorových ochoreniach v procese onkologickej liečby. Nemôžu ho používať tehotné ženy a pacienti so zníženou zrážanlivosťou krvi.

Viac info

iStock000028250646Small2

Pred prvým použitím

Preštudujte si pozorne manuál aj knihu a prejdite hlavne časť Kontraindikácie. Pokiaľ trpíte na nejaké kontraindikácie, BIOquant® môžete používať jedine pod dozorom lekára.

Viac info

iStock000014428511Medium copy

Ako používať - prevencia alebo liečba

Prevencia: Používajte BIOquant® pri intenzite 3-4mW 1x denne počas 30 minút (15 minút pravá nosová dierka, 15 minút ľavá nosová dierka). Jeden cyklus by mal trvať 2-3 mesiace.

Viac info

bioquantweb2

Ako používať BIOquant®

BIOquant® môžete používať, keď ste chorý aj keď ste zdravý, teda na liečbu alebo aj ako prevenciu, s výnimkou kontraindikácií, preto im venujte pozornosť pred prvým použitím prístroja.

Viac info

iStock000000529518Small

Účinky

Zlepšenie reologických vlastností krvi a zníženie odporu krvi pri prúdení, okysličenie tela, nižšia pravdepodobnosť tvorby zrazenín v krvi, liečba a prevencia hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku), stabilizácia krvného tlaku, prekrvenie mozgu a mnoho ďalších pozitívnych účinkov.

Viac info

Kniha

Kniha BIOquant®

Pripravujeme revíziu knihy o BIOquante na základe skúseností zo sveta a našej dokumentácie, aby sme vám priniesli komplexný prehľad a vysvetlenia pre pochopenie metódy laserového ožarovania krvi a účinkov našich zdravotníckych pomôcok.

Viac info

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.