• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

O BIOquante®

Bioquant NS zdravotnícka pomôcka (s medicínskym certifikátom CE)

Účel určenia: Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

Bioquant je zdravotnícka pomôcka určená na ožarovanie krvi v pohodlí domova vyrábaná slovenskou firmou Yalong Trade s.r.o.. Neinvazívnym spôsobom krv môže byť ožarovaná laserovým aplikátorom cez nosovú dutinu. Laserové ožarovanie krvi zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Jednoducho povedané zlepšuje cirkuláciu krvi telom, mikrocirkuláciu v tkanivách, čo dohromady prináša zlepšenie výživy a okysličenia tkanív, odnášania odpadových látok a kysličníka uhličitého z buniek. Hovorí sa, že mikrocirkulácia krvi je druhé srdce, lebo ovplyvňuje každú živú bunku, dodáva výživu, kyslík a aj odvádza odpady. Zlepšením reologických vlastností krvi zlepšíte vaše celkové zdravie a pôsobite proti rozvoju ochorení, ktoré sa rozvíjajú zo zlých reologických vlastností krvi a zlepšujete priebeh všetkých ochorení, ktoré majú za následok zhoršenie reologických vlastností krvi (viď. literatúra).  Dobrá krv vedie k dlhovekosti, pevnému zdraviu, vyššej výkonnosti a pocitom pohody.

Bioquant NS účinky: zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti červených krviniek a viskozity.

bioquant ns

Charakteristika BIOquantu®

BIOquant® NS je zdravotnícka pomôcka, vyvinutá a patentovaná firmou Yalong Trade, s.r.o. BIOquant® NS má patentovaný nosový aplikátor, ktorý využíva optimálne navrhnutý zdroj laserového svetla a správne nastavené rozmery optického vlákna. Prístroj produkuje 650 nm laserového svetla z polovodičovej laserovej diódy.

Viac info

iStock000013792836Small

Účel určenia

Popularita laserovej liečby neustále rastie. Existuje veľké množstvo laserov s rozličnými vlnovými dĺžkami a intenzitou, ktoré sa používajú vo viacerých oblastiach medicíny ako je dermatológia, kozmetika, chirurgia, kardiológia atď.

Viac info

iStock000005787159Small

Mechanizmy účinku

Laserové ožarovanie krvi je založené na princípoch krvnej reológie (hemoreológie), regulácie telesných funkcií a laserovej biológie.

Viac info

iStock000000529518Small

Účinky

Zlepšenie reologických vlastností krvi a zníženie odporu krvi pri prúdení, okysličenie tela, nižšia pravdepodobnosť tvorby zrazenín v krvi, liečba a prevencia hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku), stabilizácia krvného tlaku, prekrvenie mozgu a mnoho ďalších pozitívnych účinkov.

Viac info

krvinky-kupene.jpg

Metódy LOK

Existujú 3 metódy laserového ožarovania krvi: intravazálna (intravenózna, vnútrožilová), transkutánna (povrchová) a intranazálna (vnútronosová) metóda. Intravazálne laserové ožarovanie krvi znamená ožarovanie krvi priamo vložením optického vlákna...

Viac info

HiRes

BIOstimulácia

Biostimulácia vzniká, keď fotón alebo elektromagnetická vlna stimuluje živé bunky.

Viac info

iStock000017024706Medium

Svetlo

Svetelná terapia patrí do oblasti medicíny, ktorá používa na liečbu ochorení svetlo so špecifickými vlastnosťami ako sú vlnová dĺžka resp. farba, intenzita, modulácia frekvenciami, čas pôsobenia, výkon  atď. Svetlo...

Viac info

iStock000013117647Medium

Ako funguje

Analýza živej krvi pred a po aplikácii Bioquantu Keď sú monochromatické, koherentné, polarizované fotóny s nízkou intenzitou vypudené do krvi cez nosnú dutinu, ovplyvňuje sa krv a krvné...

Viac info

iStock000005623222Medium-zmensene.jpg

Kontraindikácie a intolerancie

Používanie prístroja je kontraindikované pri stavoch spojených s krvácaním (hemoragické stavy), pri aktívnych nádorových ochoreniach v procese onkologickej liečby. Nemôžu ho používať tehotné ženy a pacienti so zníženou zrážanlivosťou krvi.

Viac info

iStock000028250646Small2

Pred prvým použitím

Preštudujte si pozorne manuál aj knihu a prejdite hlavne časť Kontraindikácie. Pokiaľ trpíte na nejaké kontraindikácie, BIOquant® môžete používať jedine pod dozorom lekára.

Viac info

bioquant nos

Ako používať BIOquant®

BIOquant® môžete používať, keď ste chorý aj keď ste zdravý, teda na liečbu alebo aj ako prevenciu, s výnimkou kontraindikácií, preto im venujte pozornosť pred prvým použitím prístroja.

Viac info

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.