• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Ako BIOquant® funguje

Analýza živej krvi pred a po aplikácii Bioquantu

Keď sú monochromatické, koherentné, polarizované fotóny s nízkou intenzitou vypudené do krvi cez nosnú dutinu, ovplyvňuje sa krv a krvné zložky. Zmeny v krvi je možné pozorovať použitím mikroskopu, ako ukazujú obrázky.

Krvinky pred a po použití BIOquantu

Obrázok vľavo: Veľa ľudí má červené krvinky (erytrocyty) pospájané, ako to vidíte na prvom obrázku. Tento stav sa nazýva zhlukovanie, stĺpčekovanie, retiazkovanie atď. Toto, ako aj nízka elasticita ciev a erytrocytov, je príčinou sťaženého prietoku krvi v najtenších kapilárach. Srdce musí vynaložiť väčší výkon, aby malo telo dostatok kyslíka. Pokiaľ to srdce nezvláda, cievy v neokysličených oblastiach sa rozširujú. Môže to spôsobiť nedostatočné okysličenie a bolesti v oblastiach s nedostatkom kyslíka.

Obrázok vpravo: Po ožarovaní BIOquantom® sa krv a jej vlastnosti okamžite zlepšia. Pri dlhodobých zdravotných problémoch k náprave dochádza postupne. V porovnaní s počiatočným stavom sa zvyšuje špecifický povrch erytrocytov m2/g, čím dochádza k značnému zlepšeniu schopnosti erytrocytov viazať kyslík aj oxid uhličitý.

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.