• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Ako používať BIOquant®

Ako používať BIOquant® a čomu treba venovať zvýšenú pozornosť

BIOquant® môžete používať, keď ste chorý aj keď ste zdravý, teda na liečbu alebo aj ako prevenciu, s výnimkou kontraindikácií, preto im venujte pozornosť pred prvým použitím prístroja.

Tiež venujte pozornosť Profilu používateľa a prípadným intoleranciám, alebo nežiadúcim účinkom, ktoré sa objavujú sporadicky v dôsledku toho, že prístroj funguje a v dôsledku toho, že stav organizmu už nie je taký ako za mlada.. Po ich odznení sa už neobjavia. Mladí alebo zdraví užívatelia účinky svetla nepociťujú, ako by aj mohli, keď sú zdraví a ich krv je väčšinou v perfektnom stave? S pribúdajúcim vekom klesá podiel vody v organizme, viskozita a reológia krvi sa prirodzene zhoršuje, zhoršuje sa stav pokžky na ktorej to vidno najlepšie ako starneme.  Až nakoniec prevažná väčšina z nás pociťuje tieto zmeny aj na svojom zdraví.  Pribúdajú choroby, lieky, bolesti, klesá sila, vytrvalosť, zhoršujú sa rozumové schopnosti. Čím dlhšie tieto stavy trvajú, tým sa ochorenia viac a viac rozvíjajú v procese akoby na rozvíjajúcej sa špirále. Len významnejšie a dlhodobejšie zlepšenie stavu krvi dokáže zvrátiť alebo zastaviť rozvoj ochorení. Z krvi totiž všetci vznikáme, z krvi celý život žijeme a na následky zástavy jej prúdenia nakoniec všetci zomierame. Bunky bez kyslíka, alebo výživných látok, bunky bez odvodu odpadových látok sa nakoniec zadusia v tom, čo je výsledkom ich metabolizmu ak sa procesy rýchlo neobnovia.

Použitie zdravotníckej pomôcky je na zlepšenie vlastnosti vašej krvi, jej roógie a viskozity, deformovateľnosti a elasticity červených krviniek a celkového zdravotného stavu. Naše doporučenie je pripojiť ju k zmenám a zlepšeniam vášho životného štýlu, vtedy sa efekty z perfektného stavu krvi nádherne rozvinú.

BIOquant® používajte presne podľa návodu na použitie.

 

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.