Ako používať BIOquant®

Ako používať BIOquant® a čomu treba venovať zvýšenú pozornosť

BIOquant® môžete používať, keď ste chorý aj keď ste zdravý, teda na liečbu alebo aj ako prevenciu, s výnimkou kontraindikácií, preto im venujte pozornosť pred prvým použitím prístroja.

Tiež venujte pozornosť Profilu používateľa a prípadným intoleranciám, alebo nežiadúcim účinkom, ktoré sa objavujú sporadicky v dôsledku toho, že prístroj funguje a v dôsledku toho, že stav organizmu už nie je taký ako za mlada.. Po ich odznení sa už neobjavia. Mladí alebo zdraví užívatelia účinky svetla nepociťujú, ako by aj mohli, keď sú zdraví a ich krv je väčšinou v perfektnom stave? Čim sme však starší stav krvi sa postupne zhoršuje, krv hustne až nakoniec 60% z nás už trpí následkami jej zhoršeného stavu. Čím dlhšie tieto stavy trvajú, tým sa ochorenia viac a viac rozvíjajú v procese akoby na rozvíjajúcej sa špirále. Len významnejšie a dlhodobejšie zlepšenie stavu krvi dokáže zvrátiť alebo zastaviť rozvoj ochorení. Z krvi totiž všetci vznikáme, z krvi celý život žijeme a na následky zástavy jej prúdenia nakoniec všetci zomierame. Bunky bez kyslíka, alebo výživných látok, bunky bez odvodu odpadových látok sa nakoniec zadusia v tom, čo je výsledkom ich metabolizmu ak sa procesy rýchlo neobnovia.

BIOquant® sme  vyvinuli najmä na liečbu a prevenciu srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení, ale vplyv ožarovania krvi laserom je taký, že efekty a zlepšenia sa prejavujú svojimi účinkami vo veľkom spektre chorôb.

Použitie zdravotníckej pomôcky je na prevenciu a celkové zlepšenie zdravotného stavu.

BIOquant® používajte presne podľa návodu na použitie.

 

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.