Ako používať BIOquant® a voľba intenzity

Prevencia:

Používajte BIOquant® pri intenzite 5mW 1x denne počas 30 minút – program P1 so spojitým svetlom, po prevední adaptácie, viď tabuľky v Návode na použitie.

Počas  „Prevencie“  sa dostavia pozitívne efekty (uvádzame zo svetových zdrojov):

 • Stimulácia imunity
 • Aktivácia metabolizmu
 • Zlepšená mikrocirkulácia
 • Protizápalový účinok
 • Neurohumorálna regulácia
 • Opravné procesy
 • Vazodilatačný efekt
 • Zlepšenie endokrinného systému
 • Spazmolytický účinok
 • Anti-aging účinok (spomalenie starnutia)
 • Detoxikačný účinok
 • Prevencia proti chrípke, vírusovým a bakteriálnym infekciám

Liečba:

Aplikácia je 2x denne na 5mW, každá aplikácia po 30 minút – program P1 so spojitým svetlom. Po liečbe v trvaní dvoch až troch mesiacov pokračujte podľa inštrukcií v časti Prevencia, čo stabilizuje a udrží váš zlepšený zdravotný stav.

BIOquant® bol vyvinutý najmä na liečbu a prevenciu srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení, ale vplyv ožarovania krvi laserom je tak veľký, že efekty a zlepšenia sa prejavujú vo veľkom spektre chorôb. Prístrojom BIOquant sa dajú dosiahnuť všetky efekty opísané v klinických štúdiách pre vnútrožilové laserové ožarovanie krvi, pri neinvazívnej aplikácii prístrojom BIOquant, v mnohonásobne zvýšenom účinku. Prístroj BIOquant môžete používať až 365 hodín do roka, čo posúva jeho efekty mnohonásobne nad rámec akejkoľvek inej metodiky na laserové ožarovanie krvi. Fotóny tohto svetla majú tak málo energie, že nikdy nemôžu poškodiť tkanivá živých ľudských buniek, vedia im len dodávať energiu a podporovať tvorbu energie v bunkách a ich regeneračné, ozdravné  a liečivé procesy. Celkový efekt je normalizačný a systémový. Slovko systémový znamená, že dobrá krv sa stará nielen o cievy v ktorých prúdi,  ale o všetky tkanivá, orgány a bunky v našom tele, ktoré pociťujú blaho,  ak má krv dobré vlastnosti a prináša a odnáša všetko čo potrebujú k tomu, aby dobre plnili svoje úlohy pre blaho celého tela. Máme v sebe miliardy miliárd buniek, každú sekundu milióny z nich zanikajú ale aj vznikajú a tak podmienky, ktoré vytvára krv sú to, čo rozhoduje o Vašom zdraví alebo o rozvoji chorôb. Ak tieto procesy bežia v stave zlého okysličenia, prekyslenia, následky sa dostavia skôr alebo neskôr v poškodení tkanív a buniek z ktorých sa tkanivá skladajú.

Bioquant a životný štýl

Bioquant je prostriedkom na ceste  k zdraviu najlepšie v spojení so zdravším životným štýlom človeka, ktoré synergicky spolupôsobia ak chceme čokoľvek v našich telíčka zlepšiť a cítiť sa lepšie a byť zdravší, plný energie. Ak pridáte BIOquant svetlo k čomukoľvek osožnému, čo robíte pre svoje telo, účinok sa tým len zvýši a zlepší. Ak pridáte BIOquant k akejkoľvek liečbe indikovanej lekárom, účinok liečby sa tým len zvýši a zlepší. Pretože sa zlepšuje transport látok telom, zlepšuje sa priepustnosť bunkových membrán a tak sa dostavia efekty rýchlejšie.

Comments

komentárový systém: Disqus

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.