• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

BIOstimulácia

Fotobiomodulácia  vzniká, keď fotón alebo elektromagnetická vlna stimuluje živé bunky. Energia fotónu môže byť absorbovaná ako:


  1. Teplo uvoľnené v niektorých častiach buniek a tým aktivuje niektoré procesy a reakcie ako napríklad aktivitu iónov Ca2+, čo je považované za jednu z prvých reakcií, ktorá následne aktivuje ďalšie procesy. Tento proces je termodynamický, beží v kratšom čase ako 10-7s a zvyšuje sa ním teplota v absorbovaných časticiach. To prináša zvýšenie syntézy DNA a RNA ako aj aktivitu mitochondrií ľudských buniek. Okrem toho ATP je prístupnejšia, NO je uvoľnený a rozširujú sa cievy. Následne sa zlepšuje mikrocirkulácia krvi, je pozorovaný protizápalový efekt, ako aj zlepšenie opravných mechanizmov, normalizácia imunitného systému atď.
  2. Energia fotónu môže spôsobiť preskok valenčného elektrónu v nejakom atóme v bunke. Ten môže zmeniť orbit a to vedie pri návrate do pôvodnej dráhy k fluorescencii / luminiscencii. Krvná bunka takto môže prenášať informáciu do ďalších častí tela. Alebo sa vyššia dráha využije v chemických reakciách a látky sú v ich priebehu aktívnejšie voči sebe. Takto sa pohlcuje viditeľné spektrum svetla a blízko infračervené vlnenie. UV spektrum spôsobuje uvoľňovanie elektrónov, až po ich vyrážanie z buniek a tým spôsobuje poškodzovanie buniek. Pri RTG alebo gamma žiarení poškodenia sú rozsiahlejšie a zasahujú aj DNA a RNA buniek.
  3. Alebo je tam vplyv elektromagnetického - teda elektrického a súčasne aj magnetického - poľa vlny laserového svetla. Základom efektov je pohltenie fotónu ale môžu prebiehať aj také javy ako:   časť vlnenia sa absorbuje, iná časť kmitá molekulami vody – infračervené spektrum vtedy zahrieva tkanivá , iná zase rotuje molekulami vody – mikrovlnné spektrum – intenzívnejší ohrev.

Existuje viacero teórií o mechanizme účinku. Čo je pre nás dôležité, je pozitívna reakcia ľudského tela na laserové ožarovanie. Krv prenáša informácie do celého tela, do všetkých orgánov, tkanív, buniek.

Predstavme si, že absorbovaná energia z fotónov funguje ako katalyzátor reakcií. Aktivujeme tak enzýmy, ktoré sú dôležité v metabolických procesoch. Toto by mohlo byť vysvetlenie, ako sa normalizuje cholesterol cez ožarovanie krvi laserom a prečo po ožarovaní máme viacej sily a energie. Malá energia ovplyvňuje efektívnosť použitia veľkej energie, čím dochádza k ovplyvneniu množstva malých reakcií.

Príklad: Ak denne skonzumujeme potravou 9.000.000 J, v jednej aplikácií BIOquant laserového ožarovania krvi pri intenzite 5mW počas 30 minút, dostávame do krvi len časť energie /cca 10% / z 9 J z laserového zdroja.

Teda jednou desať milióntinou energie ovplyvňujeme metabolizmus energie desať milión krát väčšej. Svetlo z jedinej aplikácie odpovedá 3,24x10 na 19-tu fotónov. Dospelý človek má v krvi cca 5x10 na 12-tu erytrocytov (červených krviniek) s celkovým povrchom okolo 2,000,000 cm2. Teda každým erytrocytom prenikne pomerne veľa fotónov. Ale nato, aby sa každý atóm cirkulujúci v našej krvi stretol s fotónom, by nestačilo ani 10 000 aplikácií.

Hamblin, M. R., & Demidova, T. N. (2006). Mechanisms of low level light therapy. Mechanisms for Low-Light Therapy. doi:10.1117/12.646294

 

Biostimulácia

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.