• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Charakteristika BIOquantu®

Bioquant NS zdravotnícka pomôcka (s medicínskym certifikátom CE)

Účel určenia: Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

Bioquant je zdravotnícka pomôcka určená na ožarovanie krvi v pohodlí domova vyrábaná slovenskou firmou Yalong Trade s.r.o.. Neinvazívnym spôsobom krv môže byť ožarovaná laserovým aplikátorom cez nosovú dutinu. Laserové ožarovanie krvi zlepšuje reologické vlastnosti krvi. Jednoducho povedané zlepšuje cirkuláciu krvi telom, mikrocirkuláciu v tkanivách, čo dohromady prináša zlepšenie výživy a okysličenia tkanív, odnášania odpadových látok a kysličníka uhličitého z buniek. Hovorí sa, že mikrocirkulácia krvi je druhé srdce, lebo ovplyvňuje každú živú bunku, dodáva výživu, kyslík a aj odvádza odpady. Zlepšením reologických vlastností krvi zlepšíte vaše celkové zdravie a pôsobite proti rozvoju ochorení, ktoré sa rozvíjajú zo zlých reologických vlastností krvi a zlepšujete priebeh všetkých ochorení, ktoré majú za následok zhoršenie reologických vlastností krvi (viď. literatúra).  Dobrá krv vedie k dlhovekosti, pevnému zdraviu, vyššej výkonnosti a pocitom pohody.

Bioquant NS účinky: zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti červených krviniek a viskozity.

Model BIOquant® NS (POLOVODIČOVÝ DIÓDOVÝ LASEROVÝ TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ)

BIOquant® NS je zdravotnícka pomôcka, vyvinutá a patentovaná firmou Yalong Trade, s.r.o.

BIOquant® NS má patentovaný nosový aplikátor, ktorý využíva optimálne navrhnutý zdroj laserového svetla a správne nastavené rozmery optického vlákna.

Prístroj produkuje 650 nm laserového svetla z polovodičovej laserovej diódy.

  • Certifikovaná zdravotnícka pomôcka podľa smernice 93/42 EHS.
  • Založené na červenom laserovom svetle
  • Ožaruje nosovú dutinu
  • Ožaruje krv cirkulujúcu v cievach v tejto oblasti
  • Ožaruje nervové zakončenia v tejto oblasti
  • Vhodné aj pre domáce použitie

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.