Kniha BIOquant®

BIOquant kniha už v ponuke:

Kniha BIOquant je jednou z mála kníh na Slovensku, ktoré opisujú metodiku laserového ožarovania krvi. Kniha opisuje ako laserové ožarovanie krvi funguje, na aké diagnózy zaberá a pre koho je prístroj určený.

Kniha bola napísaná na základe skúseností zo sveta a našej dokumentácie, aby sme vám priniesli komplexný prehľad a vysvetlenia pre pochopenie metódy laserového ožarovania krvi a účinkov našich zdravotníckych pomôcok. Aby sme ju mohli spracovať čo najlepšie, navštívili sme viacero laserových kongresov, kde sa problematike venujú najlepší odborníci zo sveta.

Táto kniha všeobecným spôsobom, ale konkrétnymi príkladmi a štúdiami, sumarizuje informácie zo sveta v oblasti laserov a ich svetla, ožarovania krvi laserom a analyzuje prístroj BIOquant®.

Motto: "BIOquant® polovodičová laserová terapia - laserové ožarovanie krvi dostupné pre každého a kdekoľvek"

Úlohou knihy je:

  • objasniť, ako metóda funguje,
  • vysvetliť, prečo zaberá na veľké množstvo diagnóz,
  • priblížiť mechanizmy účinku a efektívnosť pozorovanú vo svete.

Je určená pre všetkých, ktorí BIOquant® už používajú alebo by chceli používať a chcú zistiť možnosti jeho využitia. Lekári môžu BIOquant® používať aj intenzívnejšie ako užívatelia, ktorí nie sú pod lekárskym dohľadom, podľa návodu na použitie.

Spôsob použitia BIOquantu® a jeho aplikácia cez nosovú dutinu dáva predpoklad zlepšenia stavu organizmu človeka upravením vlastností krvi, čo vedie následne k zlepšeniu zdravotného stavu všetkých orgánov ľudského tela, spomaleniu procesu rozvíjajúcich sa ochorení, zlepšeniu priebehu ochorení, stabilizácii ochorení a k vyliečeniu ochorení.

Maximálne povolené dávkovanie svetla z prístroja BIOquant je 2x denne 5 mW. BIOquant® pri používaní podľa návodu je účinný a neškodný prostriedok k vášmu zdraviu.

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.