Mechanizmy účinku laserového ožarovania krvi

Ako funguje Bioquant (liečebný mechanizmus)

Mechanizmus účinku je fyzikálny a je založený na absorpcii energie fotónov komponentami buniek, čo vyvoláva fotochemické zmeny v bunkách čím narastá množstvo energie ATP v bunkách, ktorá bunky poháňa a udržiava pri živote. Fotochemické zmeny spôsobujú aj zlepšenie krvnej reológie a viskozity krvi čím sa zlepšuje prietok krvi tkanivami, mikrocirkulácia, okysličenie tkanív a nastáva energizácia, zlepšuje sa  regenerácia buniek a tkanív. Tento proces apsorbcie – pohltenia energie fotónov sa nazýva fotobiomodulácia a je to rozhodujúci proces preskúmaný množstvom klinických štúdií na rôzne tkanivá človeka. Bez apsorbcie – pohltenia fotónov niet efektov.
Naše telo je transparentné pre množstvo rôznych elektromagnetických vlnení.  Ale viditeľné spektrum svetla vyvoláva fotochemické zmeny na našej sietnici a vďaka tomu vidíme. Je schopné sa absorbovať vo všetkých ľudských bunkách a vyvolávať fotobiomoduláciu buniek a tkanív.

BIOquant(R) bol vytvorený na základe týchto spomenutých princípov. Liečebný mechanizmus je založený na ožarovaní krvi laserovým svetlom, ktorá má svoju absorbčnú charakteristiku a hemoglobín aj v okysličenej aj neokysličenej krvi pohlcuje energiu fotónov veľmi dobre.

Ožarovanie krvi laserom s nízkou intenzitou má vplyv na:

  • Krvné bunky a všetky krvné zložky - trombocyty (krvné doštičky), erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (biele krvinky), enzýmy, proteíny v krvi atď.
  • Krv so zlepšenými vlastnosťami ovplyvňuje tkanivá všetkých telesných orgánov (pečeň, srdce, obličky, pľúca, atď.)
  • Krv s dobrými vlastnosťami ovplyvňuje aj systémy človeka (imunitný systém, hormonálny systém, nervový systém, srdcovo-cievny systém atď.)
  • Pohlcovanie fotónov ovplyvňuje chemické reakcie na  fyzikálnom princípe absorpcie, regulačné, biologické funkcie a ich vzájomné vzťahy.

Comments

komentárový systém: Disqus

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.