• bioquantcouple
 • Test

  Bioquant NS

Metódy laserového ožarovania krvi

Existujú 3 hlavné metódy laserového ožarovania krvi:

 1. intravazálna (intravenózna, vnútrožilová),
 2. transkutánna (povrchová – cezkožná bez poškodenia pokožky)
 3. intranazálna (vnútronosová) metóda.
Okrem toho existuje sublinguálna metóda – pod jazyk alebo aj  extrakorporálna metóda – krv sa ožiari mimotelovo, napr. UV svetlom aby sa zabili baktérie v krvi a následne červeným svetlom aby sa krv zregenerovala a napravili sa v nej  poškodenia z účinkov UV svetla.

  Intravazálne laserové ožarovanie krvi

  znamená ožarovanie krvi priamo vložením optického vlákna do žily. Táto metóda je invazívna a musí byť aplikovaná odborníkmi. Počet aplikácií je preto obmedzený a používa sa len krátkodobo.

  Intravazálne laserové ožarovanie je dobre známa metóda liečby na celom svete, napríklad v Rusku už viac ako 20 rokov. Je to oficiálna metóda liečby, ktorá je vysoko uznávaná odborníkmi. Za mimoriadne úspechy metódy v kardiológii bola vyznamenaná prémiou štátnej rady v Moskve. Avšak táto metóda vyžaduje aplikácie v medicínskych inštitúciách – nemocniciach, ako aj aplikáciu odborne školeným personálom.

  Hlavnou nevýhodou je, že počet aplikácií je limitovaný a pacient obvykle preruší liečbu skôr ako sa rozvinú efekty. Vôbec nie je takto možné pôsobiť na krv dlhodobo a systematicky.

  Spomedzi všetkých metód je len transkutánna a intranazálna metóda neinvazívna.

  Transkutánne laserové ožarovanie krvi

  znamená prenikanie laserového svetla do krvi cez pokožku, ktorá však absorbuje časť svetla melanínom a samotnou pokožkou, a tým sa menia všetky vlastnosti svetla. A práve vlastnosti laserového svetla sú také dôležité pri ožarovaní krvi. Dosahuje sa tak nižší efekt na krv pri ožarovaní cez pokožku a pri vyšších potrebných intenzitách - napr. pri 20-50mW,  Keďže účinky závisia od jedinca – farba pokožky alebo hrúbka cievnych stien a tukové vrstvy, množstvo vody v organizme, tak účinky nie sú rovnaké u rôznych užívateľov.

  Intranazálne laserové ožarovanie krvi

  znamená ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, vložením nosového aplikátora. Laserový zdroj v nose je najbližšie možné spojenie zdroja s krvou s najlepšími laserovými vlastnosťami svetla zo zdroja. Zdá sa, že nosová dutina je ideálne miesto. Táto metóda je neinvazívna a môže byť používaná v pohodlí domova a zároveň môže byť používaná dlhodobo - každý deň, až kým nedôjde k zlepšeniu zdravotného stavu. Po zlepšení zdravotného stavu sa môže použitie prístroja zredukovať alebo sa môže urobiť prestávka v používaní. Intranazálna metóda (cez nosovú dutinu) neovplyvňuje vlastnosti svetla melanínom v pokožke a tukovými tkanivami kože. Krátkodobé výsledky nie sú ovplyvnené faktormi, ktoré boli uvedené u prechádzajúcich metód. Pre rýchlejšie dosiahnutie želaných efektov, dve aplikácie denne znamenajú skrátenie doby kým sa efekty rozvinú do želaného stavu.

  Poznámka: Všetky metódy môžu zlepšiť a pomôcť napraviť len prechodné a vratné zmeny v organizme, trvalé zmeny sa nedajú touto metódou odstrániť.

  Zhrnutie:

  • Intravazálne laserové ožarovanie krvi: Možné len v nemocniciach a medicínskych inštitúciách, obmedzený počet aplikácií. Invazívna aplikácia. Obmedzené efekty, pretože počas roka, ak si človek dopraje napr.  tri jmesačné kurzy pozostávajúce z 10 až 30 minútových aplikácií, ide o 15hodín aplikácií v roku . Každá jedna aplikácia je pomerne draho platná záležitosť.
  • Transkutánne laserové ožarovanie krvi: Možné len s výkonnejšími lasermi pre dosiahnutie určitého efektu na krv, obmedzený počet aplikácií. Neinvazívne. Krátkodobé efekty sú individuálne. Dlhodobé efekty by mali byť porovnateľné s nasledujúcou metódou, AVŠAK JE VÝZNAMNÝ ROZDIEL OŽAROVAŤ NOSOVÚ DUTINU ALEBO PÔSOBIŤ NA KRV CEZ POKOŽKU Z HĽADISKA ĎALŠÍCH ASPEKTOV PÔSOBENIA FOTÓNOV NA TKANIVÁ. TKANIVÁ NOSOVEJ DUTINY A POD POKOŽKOU SA VÝZNAMNE LÍŠIA, PRETO MÔŽU BYŤ AJ DLHODOBÉ EFEKTY ROZLIČNÉ.
  • Intranazálne laserové ožarovanie krvi: BIOquant NS je špeciálne navrhnutý na tento účel. Už veľmi malý výkon vyvoláva vysoký efekt a počet aplikácií je neobmedzený. Neinvazívne. Krátkodobé efekty sa dosahujú rýchlo. Počas roka je možné absolvovať až 365 laserového ožarovania krvi. Každá aplikácia  prináša malé zlepšenia a opakovaním aplikácií sa krv ustáli do najlepšieho možného stavu z hľadiska jej tokových vlastností, teda reológie a viskozity, aké je možné dosiahnuť u daného užívateľa.

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.