• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Prečítajte si pozorne inštrukcie pred prvým použitím

V Návode na použitie nájdete ako presne postupovať ak ste začínajúci užívateľ prístroja alebo ste už prístroj používali a aplikácie ste prerušil.

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.