Prečítajte si pozorne inštrukcie pred prvým použitím

1. Preštudujte si pozorne manuál aj knihu a prejdite hlavne časť Kontraindikácie. Pokiaľ trpíte na nejaké kontraindikácie, BIOquant® môžete používať výhradne pod dozorom lekára.

2. Preštudujte si pozorne časť Voľba intenzity a uistite sa, že viete, aký je rozdiel medzi „Prevencia s BIOquantom®” a „Liečba s BIOquantom®“.

3. Pokiaľ ste zdravý, teda netrpíte na žiadne indikácie či kontraindikácie popísané v manuáli či knihe, alebo netrpíte na iné ochorenia vo všeobecnosti, navrhujeme pre použitie „Prevencia s BIOquantom®“.

4. Pokiaľ trpíte na nejaké ochorenie popísané v časti Indikácie, používajte BIOquant® podľa inštrukcií „Liečba s BIOquantom®“. V prípade liečby doporučujeme, aby ste upovedomili svojho lekára o liečbe BIOquantom® a kontrolujte si pravidelne zmeny svojho zdravotného stavu. Pokiaľ pociťujete nepohodlie počas používania, znížte dĺžku použitia, alebo intenzitu, alebo oboje a len postupne pridávajte dávkovanie. Zdraví ľudia sa cítia komfortne počas používania.

Upozornenie: BIOquant® polovodičová laserová terapia je medicínske zariadenie. Prosíme vás o preštudovanie manuálu aj knihy pozorne a zodpovedne, aby ste zabránili nevhodnému používaniu, ktoré je v rozpore s inštrukciami návodu či knihy. Adaptáciu na prístroj vykonávajte pomaly a postupne.

Comments

komentárový systém: Disqus

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.