• bioquantcouple
  • Test

    Bioquant NS

Nie je svetlo ako svetlo

Svetelná terapia patrí do oblasti medicíny, ktorá používa na liečbu ochorení svetlo so špecifickými vlastnosťami ako sú vlnová dĺžka resp. farba, intenzita, modulácia frekvenciami, čas pôsobenia, výkon  atď. Svetlo sú fotóny či elektromagnetické vlny, a preto sa tento proces nazýva aj fototerapia. Laserová terapia patrí k svetelnej terapii, a preto aj k fyzikálnej medicíne.

Vďaka svetlu vidíme lebo viditeľné svetlo sa absorbuje v sietnici. Vidíme však aj preto, že toto svetlo nie je pohlcované molekulami vzduchu. AK sa však vo vzduchu objavia trojatómové molekuly ako vodná para alebo kysličník uhličitý, už sa toto svetlo začína pohlcovať prestávame cez takéto vrstvy vidieť. Niekedy kvôli tomu nevidno ani slnko na oblohe a inokedy zase páli ako ohnivá guľa.

BIOqaunt NS využíva červené laserové svetlo.

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.