Účinky

Účinky

Zlepšenie reologických vlastností krvi a zníženie odporu krvi pri prúdení krvi
Okysličenie tela
Nižšia pravdepodobnosť tvorby zrazenín v krvi
Liečba a prevencia hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku), stabilizácia krvného tlaku:
Prekrvenie mozgu
Zlepšenie klinických symptómov
Zlepšenie prekrvenia dolných končatín
Ovplyvňovanie krvných lipidov

Príklady ďalších efektov (pozorovaných zo sveta počas a po ukončení aplikácií laserového ožarovania krvi):

  • normalizácia imunity, pokles CRP, nárast imunoglobulínov, zlepšenie interferónov a TNF alfa
  • zlepšenie ozdravných, opravných a regeneračných procesov
  • zlepšenie funkcií endokrinného systému
  • spazmolytický účinok antitrombotický účinok
  • anti-aging účinok (spomalenie starnutia)
  • detoxikačný účinok
  • prevencia proti rôznym ochoreniam, napríklad proti vírusovým a bakteriálnym infekciám atď.
  • vplyvy na rast fyzických a psychických síl a zlepšenia zdravotného stavu
  • pozitívny vplyv na blaho a dobré pocity u  človeka ( wellness) z hľadiska zdravia

Prídavná hodnota:

Okrem uvedeného červeného laserového aplikátora prístroj BIOquant NS má aj druhý infračervený aplikátor na liečbu bolesti, zápalu, regeneráciu tkanív a podporu hojenia. Používa sa  na  princípe fotobiomodulácie tkanív a energizuje bunky v ožarovaných oblastiach. Toto svetlo preniká hlbšie pod pokožku ako červené svetlo a preto sa prístroj môže používať  na fotobiomoduláciu mozgu cez nosovú dutinu alebo cez ušné dierky, nakoľko toto svetlo penetruje aj cez kosti lebky do oblasti mozgu. Mechanizmy ako i efekty sú popísané v literatúre a klinických štúdiách s indikáciami na viacero neurologických ochorení. Blahodarne pôsobí aj na vnútorné ucho, energizuje ho a tak môže napomôcť aj s problémami vnútorného ucha.

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.