Účinky

Účinky prístroja BIOquant NS:

Zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti červených krviniek a viskozity.

Krvný obeh ( cirkulácia krvi) - tok krvi cez telo, zo srdca cez tepny, arterioly, kapiláry, venuly a žily späť do srdca. Cirkulácia  krvi je to, čo dodáva kyslík a živiny priamo do buniek a odstraňuje metabolické odpady, toxíny a oxid uhličitý. Nazýva sa to mikrocirkulácia - prietok krvi v tkanive. Zhoršená reológia a viskozita krvi vedú k vzniku ochorení.

Príklady ďalších efektov pozorovaných zo sveta počas a po ukončení aplikácií laserového ožarovania krvi:

  • normalizácia imunity, pokles CRP, nárast imunoglobulínov, zlepšenie interferónov a TNF alfa
  • zlepšenie ozdravných, opravných a regeneračných procesov
  • zlepšenie funkcií endokrinného systému
  • spazmolytický účinok antitrombotický účinok
  • anti-aging účinok (spomalenie starnutia)
  • detoxikačný účinok
  • prevencia proti rôznym ochoreniam, napríklad proti vírusovým a bakteriálnym infekciám atď.
  • vplyvy na rast fyzických a psychických síl a zlepšenia zdravotného stavu
  • pozitívny vplyv na blaho a dobré pocity u  človeka ( wellness) z hľadiska zdravia

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.