Všeobecné informácie o laserovej terapii

Popularita laserovej liečby neustále rastie. Existuje veľké množstvo laserov s rozličnými vlnovými dĺžkami a intenzitou, ktoré sa používajú vo viacerých oblastiach medicíny ako je dermatológia, kozmetika, chirurgia, kardiológia atď.

Laserová terapia s nízkou intenzitou (Low Level Laser Therapy alebo LLLT) je relatívne nová medicínska technika, ktorá sa používa v mnohých odvetviach medicíny. Keďže pri správnom používaní laserového ožarovania krvi nie sú pozorované žiadne vedľajšie účinky (alebo len úplne zriedkavo ), LLLT sa stala obľúbenou a efektívnou pomôckou pri liečbe rôznych chorôb.

Laserové ožarovanie krvi patrí k metódam LLLT, ktoré ožarujú krv a krvné zložky laserovým svetlom. LLLT pôsobí veľmi priaznivo na ľudský organizmus, avšak existuje aj niekoľko kontraindikácií.

PONÚKAME VÁM INFORMÁCIE ZO SVETA, POPIS A OBRÁZKY ERYTROCYTOV A AKO REAGUJÚ POD VPLYVOM LASEROV NA LIEČBU SRDCOVOCIEVNYCH OCHORENÍ:

Zdravé červené krvinky

  • Keď sa stretnú, tak sa od seba odrazia.
  • Sú rovnakej veľkosti a tvaru so svetlejším jadrom vo vnútri.
  • Pri prietoku cez kapiláry sa erytrocyty ľahko deformujú pri prúdení jeden za druhým.
  • Na 700 červených krviniek pripadá približne jedna biela krvinka a počas aplikácie sa energizujú aj biele krvinky nachádzajúce sa v prúdiacej krvi.

Červené krvinky v zhlukoch

  • Červené krvinky sa začali lepiť vplyvom lepivého povrchu, tzv. lipido-proteínových väzieb. Hlavne zlý cholesterol je lepivá substancia zanášajúca aj povrch ciev z ich vnútra – prebieha proces aterosklerózy.
  • Nastávajú problémy s mikrocirkuláciou, problémy s trávením bielkovín, zhoršená výživa všetkých buniek, znížená funkcia krviniek odnášať a vylučovať odpadové látky ako CO2 a prinášať kyslík,  prekyslenie v dôsledku nárastu CO2 a nárast lepivosti zlého cholesterolu.
  • Zlepené erytrocyty sú ťažššie deformovateľné a ťažšie prechádzajú cez tenké kapiláry – zhoršená reológia krvi.
  • Zvýšená  námaha pre srdce na pumpovanie takejto krvi.
  • Všetkým orgánom, ktorými takáto krv prúdi sa znižuje prietok krvi, okysličenie a nastávajú ischemické stavy..

Comments

komentárový systém: Disqus

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.