• bioquantcouple
 • Test

  Bioquant NS

Všeobecné informácie o laserovej terapii a účel určenia

Účel určenia

Táto zdravotnícka pomôcka je určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650 nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi.

Všeobecné informácie o laserovej terapii

Popularita laserovej liečby neustále rastie. Existuje veľké množstvo laserov s rozličnými vlnovými dĺžkami a intenzitou, ktoré sa používajú vo viacerých oblastiach medicíny ako je dermatológia, kozmetika, chirurgia, kardiológia atď.

Laserová terapia s nízkou intenzitou (Low Level Laser Therapy alebo LLLT) je relatívne nová medicínska technika, ktorá sa používa v mnohých odvetviach medicíny. Keďže pri správnom používaní laserového ožarovania krvi nie sú pozorované žiadne vedľajšie účinky (alebo len úplne zriedkavo ), LLLT sa stala obľúbenou a efektívnou pomôckou pri liečbe rôznych chorôb.

Laserové ožarovanie krvi patrí k metódam LLLT, ktoré ožarujú krv a krvné zložky laserovým svetlom. LLLT pôsobí veľmi priaznivo na ľudský organizmus, avšak existuje aj niekoľko kontraindikácií.

PONÚKAME VÁM INFORMÁCIE ZO SVETA, POPIS A OBRÁZKY ERYTROCYTOV A AKO REAGUJÚ POD VPLYVOM LASEROV NA LIEČBU SRDCOVOCIEVNYCH OCHORENÍ:

Zdravé červené krvinky

 • Keď sa stretnú, tak sa od seba nelepia.
 • Sú rovnakej veľkosti a tvaru so svetlejším jadrom vo vnútri, keď sú oxysličené.
 • Pri prietoku cez kapiláry sa erytrocyty ľahko deformujú pri prúdení jeden za druhým.
 • Prbližne na 700-800 červených krviniek pripadá približne jedna biela krvinka a počas aplikácie sa energizujú aj biele krvinky nachádzajúce sa v prúdiacej krvi.

Červené krvinky v zhlukoch

 • Červené krvinky sa začali lepiť vplyvom lepivého povrchu, tzv. lipido-proteínových väzieb. Hlavne zlý cholesterol je lepivá substancia zanášajúca aj povrch ciev z ich vnútra – prebieha proces aterosklerózy.
 • Nastávajú problémy s mikrocirkuláciou, problémy s trávením bielkovín, zhoršená výživa všetkých buniek, znížená funkcia krviniek odnášať a vylučovať odpadové látky ako CO2 a prinášať kyslík,  prekyslenie v dôsledku nárastu CO2 a nárast lepivosti zlého cholesterolu.
 • Zlepené erytrocyty sú menej deformovateľné - zhoršená reológia krvi a pri prechode cez tenké kapiláry kladú vyšší odpor pri prietoku - zhoršená viskozita krvi.
 • Zvýšená  námaha pre srdce na pumpovanie takejto krvi.
 • Všetkým orgánom, ktorými takáto krv prúdi sa znižuje prietok krvi, okysličenie a môžu nastať ischemické stavy (znížené okysličenie tkanív).

Obrázok

Obrázok

Zhrnutie

BIOquant® je registrovaná zdravotnícka pomôcka, ktorá reprezentuje metodiku s najväčším možným vplyvom na Vaše zdravie. Vhodný pre celú rodinu. Liečba a prevencia v jednom.