Portál zdravie.sk, máj 2010

BIOquant® je medicínsky prístroj registrovaný v ŠUKL (Štátny ústav kontroly liečiv v Bratislave na celú EÚ)BIOquant® bol vyvíjaný a testovaný dlhé roky lekármi a jeho liečebné efekty sú potvrdené klinickými štúdiami zo sveta aj Slovenska.

Pojem „laserové ožarovanie krvi" je termín, s ktorým sa budeme stretávať v médiách stále častejšie. Metóda bola vyvinutá v Rusku a je to oficiálna metóda liečby v mnohých krajinách. Je rozšírená aj v západnej Európe. Na Slovensku sa záujem o laserové ožarovanie krvi odštartoval v roku 2008 príchodom BIOquantu® na Európsky trh.

BIOquant® sprístupnil laserové ožarovanie krvi veľmi unikátnym spôsobom - nahradil laserové vlákna do žily nosovým laserovým aplikátorom. Preto sa mnoho rodín vo svete teší pohodlným aplikáciám doma, pričom v priebehu 10 rokov sa predalo viac ako milión kusov.

Indikácie:

Laserové ožarovanie krvi bolo vyvinuté pre boj s civilizačnými ochoreniami - srdcovocievne a mozgovocievne ochorenia. Zaberá však na toľko diagnóz, koľko ich ovplyvňuje samotná krv. V súčasnosti existuje viac ako 1000 klinických štúdií dokazujúcich liečebné účinky na viac ako 130 diagnóz.

Najčastejšie diagnózy u používateľov BIOquantu®:

 • Vysoký krvný tlak
 • Cukrovka
 • Kŕčové žily, trombóza, tromby vpľúcach, mikrotromby v rôznych častiach tela
 • Demencia a starecké choroby
 • Stavy po mŕtvici a infarkte
 • A mnohé ďalšie

Tým, že ovplyvňujeme krv, ovplyvňujeme aj celé telo!

ŽIVÁ KRV U PRAVIDELNÉHO UŽÍVATEĽA BIOQUANTU

ŽIVÁ KRV U ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝMI PROBLÉMAMI

ZDRAVÉ ČERVENÉ KRVINKY

 • Navzájom sa od seba odpudzujú, ako aj od vnútra cievnych stien. Zdravé krvinky aj cievne steny sú nabité záporne.
 • Sú rovnakej veľkosti a tvaru so svetlejším jadrom vo vnútri v okysličenom stave.
 • Erytrocyty sa presúvajú cez kapiláry bez veľkého odporu, sú elastické a pružné.
 • Na 700-1000 červených krviniek pripadá približne jedna biela krvinka.
 • Vynikajúca schopnosť viazať kyslík a kysličník uhličitý pri využití celého povrchu červených krviniek sa prejavuje nižším počtom nádychov a výdychov, nižším počtom úderov srdca a perfektným fungovaním srdcovocievneho systému a organizmu.
 • Červené krvinky sa začali lepiť vplyvom lipido-proteínových väzieb. Krvinky sú obalené vrstvami, ktoré znižujú ich pružnosť a schopnosť viazať kyslík a odnášať kysličník uhličitý, ktorý je kyslý.
 • Začínajú problémy s mikrocirkuláciou, zakysľuje sa organizmus a zhoršuje sa výživa všetkých buniek. Tendencia k tvorbe aterosklerotických plátov a trombov sa zvyšuje.
 • Zlepené erytrocyty ťažšie prechádzajú cez tenké kapiláry a dochádza k poruchám záporného potenciálu cievnych stien a erytrocytov.
 • Zvýšená námaha pre srdce a dlhodobé pôsobenie zvyšuje tlak potrebný na pumpovanie krvi.

Jednoduchá aplikácia:

BIOquant® je zdravotná pomôcka, ktorá bola vyvíjaná od roku 1995 s prvou klinickou štúdiou  v roku 2002. Táto štúdia preukázala výborný liečebný efekt. Aplikovanie BIOquantu® je veľmi jednoduché. Nosový aplikátor si vložíte do nosovej dutiny (15 minút ľavá strana, 15 minút pravá strana) a spustite laserové ožarovanie. V priebehu 30 minút ožiarite laserom celú krv. Môže ho používať celá rodina, v prípade, že netrpíte na žiadnu kontraindikáciu (znížená zrážanlivosť krvi, tehotenstvo, lieky na potláčanie imunity...). Pokiaľ trpíte na jednu z kontraindikácií a rozhodli ste sa BIOquant® používať, je potrebný súhlas a dohľad lekára.

Mechanizmus účinku:

Cez nosovú dutinu sú laserové fotóny vypudené do krvného riečišťa. Laserové svetlo (fotóny) je vysoko organizované, pretože je koherentné, monochromatické a polarizované. Ovplyvňuje významným spôsobom stav krvi. Dochádza k náprave v jej vlastnostiach a následne k náprave v problémových častiach tela. Krv prináša výživu každej bunke tela a ovplyvňuje nielen orgány, ale zdravie celkovo. Preto je potrebné dôsledne sa starať o stav krvi. Dlhodobí používatelia prístroja BIOquant® majú výborný stav krvi viditeľný pod mikroskopom. Je len nepatrné percento ľudí, ktorí dosahujú takéto výsledky bez použitia BIOquantu v dôsledku životného štýlu (životné prostredie, znečistené ovzdušie, chemikálie, životospráva, užívanie liekov, stres, atď.).

BIOquant® je originálny produkt chránený ochrannou známkou a patentom na laserové ožarovanie krvi cez nosnú dutinu. Svojou unikátnou konštrukciou umožňuje dosiahnutie účinku klinicky overeného ako u vnútrožilovej metódy, ktorá je vo svete dlhodobo preskúmaná a nemá žiadne vedľajšie účinky, avšak preto, že metóda funguje, má svoje kontraindikácie.

Fotóny z BIOquantu® sú energia, ktorá je optimálne usporiadaná na dosiahnutie liečebno - preventívneho účinku a zlepšovanie stavu krvi. Predovšetkým sa zlepšuje odvod metabolitov z tela a súčasne aj prísun všetkých komponentov k výžive a normalizácii funkcií buniek.