Príbeh HIV/AIDS

Preklad z angličtiny:

Dobrý deň,

posielam svoj príbeh a liečbu.

Júl 2001: Bolo mi diagnostikované HIV.

December 2007: Bol som hospitalizovaný s pneumóniou v dôsledku vypuknutia AIDS.

Marec 2008: Zahájená liečba anti-virálnymi liekmi, na ktorú som bol rezistentný už po 3 mesiacoch liečby.

August 2009: Znova som bol hospitalizovaný s pneumóniou v dôsledku AIDS, zahájili mi ďalšiu anti-virálnu liečbu, ktorú ukončili po 8 mesiacoch.

September 2010: Znova mi naordinovali anti-virálnu liečbu, cd4 61, vírusová záťaž (viral load) 3 milióny.

Október 2010: Znova som bol hospitalizovaný s pneumóniou v dôsledku AIDS. Bral som nasledovné lieky:

retonovir 100mg denne
darunavir 800mg denne
tenofovir 245mg denne
maraviroc 150mg dvakrát denne

August 2011: Bol mi naordinovaný BIOquant® laser od Kingray, 2x denne.

Máj 2012: Začal som brať cordyceps a reishi od Kingray.

August 2012: Podstatné zlepšenia stavu, boli mi znížené dávky liekov, niektoré lieky odobrali, pneumónia sa neopakovala od začatia liečby s BIOquantom®.

retonovir 100mg denne
darunovir 800mg denne

Výsledky:

15. august 2011... CD4- 585(15%)   CD8- 1411(44%)  VIRAL LOAD- 303
16. november 2011... CD4- 578(18%)  CD8- 1570(49%)  VIRAL LOAD- below 50
26. január 2012...  CD4- 490(18%)  CD8- 1320 (49%)  VIRAL LOAD- 73
29. marec 2012...  CD4- 411(34%)  VIRAL LOAD- 241   (CD8 sa už v UK nepoužíva)
18. apríl 2012...   CD4- 609(23%)    VIRAL LOAD- 115
25. júl... VIRAL LOAD- 50

BIOquant® používam každý deň 2xdenne, ako aj Cordyceps a Reishi. Beriem už len dva anti-virálne lieky. Pneumónia ako aj iné ochorenia sa mi už nevracajú, zdravotný stav sa podstatne zlepšuje, ako to vyplýva aj z výsledkov krvi. Analýzu krvi mi robili v Londýne, dal som si vypracovať obe analýzy (suchá aj živá krv), čo ma stálo za jednu analýzu 120 EUR.

Postupne doplním ďalšie informácie, ako bude liečba s BIOquantom® pokračovať.

MIK z United Kingdom

Krv:

Október 2010, analýza živej krvi v Londýne


Október 2010, analýza suchej krvi


Október 2011, analýza živej krvi: podstatné zlepšenie s BIOquantom®

Október 2011, analýza suchej krvi